ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಸ್.ಬಿ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ

ಬೆಂಗಳೂರು (hairamanagara.in) : ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಲಿ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬದುಕಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕೋಮುದ್ವೇಷ ಜಾತಿದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎಸ್.ಬಿ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *