ಟೊಯೊಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ

ರಾಮನಗರ : ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೊಯೊಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ (ಟಿಕೆಎಂ), ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಟಿಕೆಎಂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಟಿಕೆಎಂ-ಇಯು) ಗೆ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಎಂ-ಇಯು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ, ಟಿಕೆಎಂ ತನ್ನವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ‘ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ & ಗೌರವ’ದ ಟಿಕೆಎಂನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಂಪನಿಯು ಪರಸ್ಪರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂತೋಷ” ವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಎಂ-ಇಯು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟಿಕೆಎಂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *