ಶಿವನೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾವ ಕೊಡಬ್ಯಾಡ……

“ಬಡವಾರು ಸತ್ತಾರೆ ಸುಡುವುದಕೆ ಸೌದಿಲ್ಲೋಒಡಲ ಕಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹೆಣಬೆಂದೊ / ಶಿವನೆಬಡವರಿಗೆ ಸಾವ ಕೊಡಬ್ಯಾಡ…” ರಾಮನಗರ : ನಿಧನರಾದವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ

Read more

ಎಸ್. ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಅವರ ಲೇಖನ : “ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಮರೆತ ರಾಮನಗರ ಜನತೆ”

-ಎಸ್. ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 1908 ಕನ್ನಡದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರು ಜನಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ (ಡಿ.5 2022) 114 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ.

Read more