ನಾನು ರಾಮನ ಭಕ್ತ ; ನವರಾಮನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ನನ್ನ ಗುರಿ : ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್

ರಾಮನಗರ : ನಾನು ರಾಮನಭಕ್ತ, ನವರಾಮನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Read more