ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ  ಸದ್ಬಾವನಾ ಯಾತ್ರೆ

ರಾಮನಗರ : ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ 31 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ  ಸದ್ಬಾವನಾ ಯಾತ್ರಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ

Read more